x x x
x   x
x x x
x x x x Rekonstrukce zámku Nové Hrady x
x Stránky zámku Nové Hrady x x x x
x x x x
x Historie Zámku Nové Hrady x x
x Rekonstrukce zámku Nové Hrady x x
x Oddělovač x x
x Zámecká expozice x x
x Oddělovač x x
x Fotogalerie zámku a okolí x x
x Interiéry zámku a zámecké expozice x x
x Pohledy zámku a okolí x x
x Oddělovač x x
x Vítejte na zámku Nové Hrady v Pardubickém kraji x x
x x x x
Zámek v roce 1990
Zámek v roce 1990
Letecký pohled na zámecký areál v roce 1997
Letecký pohled na zámecký areál v roce 1997
Průčelí zámku v roce 1997
Průčelí zámku v roce 1997

upní smlouvou ze dne 11. června 1997 jsme se stali majiteli rokokového zámku v Nových Hradech. Naším záměrem je zachránit celý zámecký areál a obnovit jeho základní funkce. Rekonstrukce zámeckého areálu probíhá od roku 1998 a výsledkem by měla být obnova původního vzhledu všech památkově chráněných budov včetně bohaté rokokové štukové a sochařské výzdoby, jakož i odborné restaurování původních uměleckých artefaktů. Vzhledem k havarijnímu stavu, v jakém jsme objekt zakoupili je celá rekonstrukce velmi náročná nejenom finančně, ale i odborně. Rekonstrukce zámeckého areálu bude rozdělena do dvou hlavních etap. První, probíhající od začátku roku 1998 do konce roku 2000 se soustředila na hlavní budovu zámku. Druhá etapa, probíhající od roku 2001, se týká rekonstrukce okolí zámku..

Rekonstrukce v průběhu roku 1998 až 2000:

 • celková oprava druhé poloviny střechy, včetně rekonstrukce krovů, provedení dřevěného záklopu a následného pokrytí měděnými šablonami
 • sejmutí sochařské výzdoby a střešní atiky na neopravené polovině střechy
 • nahrazení většiny sochařské výzdoby novou z umělého pískovce
 • výměna poškozených (prasklých) nadokenních překladů vyztuženými překlady z umělého kamene
 • oprava ozdobných mříží
 • výměna veškerých oken za moderní vakuová
 • výstavba a obnova sítí - vodovod, kanalizace, elektřina
 • výstavba telekomunikačních a datových sítí
 • výstavba ústředního vytápění objektů na propan-butan (k plynofikaci obce došlo až v roce 2002)
 • celková oprava značně poškozených dveří a jejich kování
 • restaurování stávajících parketových podlah a doplnění o stejné vzory jak ve zbývajících prostorách prvního patra tak i v expozici v přízemí
 • odborné restaurování dochovaných rokokových kachlových kamen
 • odborné restaurování vitrážových oken a dveří
 • odborné restaurování sochařské výzdoby uvnitř zámku
 • obnova fasád včetně jejich kamenných prvků a barevného řešení
 • úpravy suterénu ve východním křídle, kde vznikne kulturní zázemí pro občany Nových Hradů i případné návštěvníky
 • oprava opěrných zdí kolem hlavního nádvoří
 • oprava mostní příjezdové komunikace

Rekonstrukce v průběhu roku 2001:

 • oprava hlavní vstupní brány
 • výstavba rokokových zahrad na zámeckém nádvoří
 • výstavby nových kašen
 • oprava střechy barokního špýcharu
 • zprovoznění zámecké galerie se sezónní expozicí
 • zprovoznění zámecké restaurace a vinárny

Rekonstrukce v průběhu roku 2002 a 2003:

 • rekonstrukce zadního zámeckého nádvoří
 • dokončení rekonstrukce barokního špýcharu, tj. provedení záchranných tesařských prací a oprava venkovních fasád
 • oprava kruhového rokokového altánku, včetně položení nové měděné střechy
 • instalace stálé expozice do zámecké galerie
 • zprovoznění společenského sálu v přízemí zámku
 • zprovoznění druhé galerie v jedné z hospodářských budov na zámeckém nádvoří
 • otevření Zámecké kavárničky na předním nádvoří zámku

Rekonstrukce v průběhu roku 2004:

Rekonstrukce v průběhu roku 2005 a 2006

 • celková rekonstrukce, či spíše záchrana, zahradního domku, který byl při plném respektu k jeho historické podobě upraven pro rodinné bydlení
 • vybudování okrasné zahrady na terase špýcharu
 • dokončení rekonstrukce interiéru špýcharu
 • dokončení rekonstrukce zámeckých stájí
 • zahájení stavebních prací na oranžerii
 • zahájení stavebních prací na bludišti

Rekonstrukce v průběhu roku 2007

 • vybudování přírodního bludiště
 • otevření Prvního českého muzea cyklistiky© v budově špýcharu
 • vybudování zavlažovacího systému napájeného z místního rybníku
 • rekultivace zahrad na tzv. čtverci
 • zahájení opravy zámeckých rybníků
 • zahájení stavebních prací na přilehlých zdevastovaných objektech, ve kterých mnoho let hospodařilo místní JZD
 • zahájení vyčišťovacích prací v zámeckém parku
x
       
 
xZámek Nové Hrady ]  [ Historie zámku ]  [ •Rekonstrukce zámku• ]  [ Zámecká expozice ]  [ Fotogalerie zámku ]  [ Interiéry zámku ]  [ Nabídka pohledů ]  [ Hlavní strana ]  x
       
    Poslední aktualizace obsahu stránky 11. května 2010, 21:47