x x x
x   x
x x x
x x x x Zámecké stáje Nové Hrady x
x Zámecké stáje Nové Hrady x x x x
x x x x
x Oddělovač x x
x Ustájení v zámeckých stájích x x
x Lekce jezdectví x x
x Oddělovač x x
x Fotogalerie zámeckých stájí x x
x Oddělovač x x
x Vítejte na zámku Nové Hrady v Pardubickém kraji x x
x x x x

Zámecké stájíTrocha historie

Zámecké stáje Nové Hrady jsou součástí zámeckého areálu od března roku 2004. Rozsáhlá rekonstrukce objektu (původně ovčína, vystavěného na přelomu 19. a 20. století) trvala necelé 2 roky. Budova byla v dezolátním stavu a pro ustájení koní dispozičně i hygienicky nevyhovující. Proto musela být rekonstruována kompletně, počínaje výměnou střechy až po technologicky náročné snižování betonových armovaných podlah o 60 cm. V rámci dispoziční přestavby bylo v objektu zbudováno i pohodlné zázemí pro jezdce, včetně klubovny, sedlovny a sociálního zařízení.
 
 

Hanny a Marion na pastviněSoučasnost

Jednou z aktivit zámeckého areálu v Nových Hradech je chov barevných teplokrevných koní. Našim cílem je vychovávat vyrovnané, dobře ovladatelné a vzhledově ušlechtilé koně, pro účely sportovního i rekreačního ježdění. V současné době je v majetku novohradských stájí 6 barevných klisen plemene ČT, z toho dvě odstávčata a jedna mladá klisna před základním výcvikem.
Nabízíme možnost ustájení koní a lekce jezdectví.
 
Kontaktní údaje
Zámecké stáje Nové Hrady

 

x
       
 
x [ •Zámecké stáje• ]  [ Ustájení ]  [ Lekce jezdectví ]  [ Fotogalerie ]  [ Hlavní strana ]  x
       
    Poslední aktualizace obsahu stránky 19. března 2013, 16:18